Policía: a último minuto evitan matanza en baile escolar